“Wöad klietsje” is veëdieg!

Wilt uur wisse wat me kriet went me bilder van d’r Pascal Nelis en wöad va miech bij-ee duit? Dan kriet me “Wöad klietsje”. Inne bundel mit jediechte in ’t Kirchröadsj plat die entsjtange zunt durch de bilder van d’r Pascal.
 
Zukt uur nog jet sjuns vuur de Wainachte vuur tse versjenke, vuur ónger d’r boom, vuur uuch zelver (of vuur bedriever jet vuur bij ’t krispakket), dan kant uur vanaaf noen besjtelle. Vuur € 18,95 kriet uur 47 jediechte uvver ’t leëve, uvver Kirchroa, uvver jeveul, uvver miensje wie doe en iech.
 
Besjtelle kant uur durch miech of d’r Pascal inne besjeed tse sjikke, dan weëd dat vuur jerejeld en losse vier jet wisse zoeë flot wie de bucher binne zunt. En d’r erlues van de bucher jeet noa de Kingervallei i Houthem, ’t Ronald McDonald Hoes den die kanne dat ummer jans jód broeche!
 
Vier wunsje óngertusje janse sjun fesdaag, blieft allemoale jezónk en óp de sjtekke en let e bis-je óp ee wa.

Reactie (2)

  • Jan Maijntz| 5 december 2021

    Iech besjtel jeer dizze sjunne bundel.

  • Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *