Een nieuw vasteloavendsfenomeen is geboren: de Kirchröadsjer Dame Jarde ’19. Momenteel bestaande uit Marieke Erkens, Lyanne Schlechtriem-Bemelen en Renée Fanchamps en de dames hebben grootse plannen. Ze zullen zich tijdens het komende seizoen gaan presenteren en dat moet men gewoon meemaken en beleven. Voor de KDJ heb ik de tekst mogen schrijven van hun eerste liedje en daarnaast vertaalwerkzaamheden voor verschillende Social-teksten.

2020 Sjienhillieje Ieshillieje (vertaald en bewerkt vanuit het Nederlands naar Kerkraads)

2019 ’t Hoesheldesje (vertaald en bewerkt vanuit Nederlands naar Kerkraads)

2018 Deë erme papa  (vertaald en bewerkt vanuit Nederlands naar Kerkraads)

2017 Jode henkere (’t Versjprèche)  (vertaald en bewerkt vanuit Nederlands naar Kerkraads)

2016 Die jekke famillieë  (bewerkt Kerkraads, or. vertaling Angelina Krichelberg/ Wim Heijmans)

2015 Wienieë trouwts te ’t auwt va miech?  (vertaald en bewerkt vanuit Nederlands naar Kerkraads)

2014 De flat van Jet (vertaald en bewerkt vanuit Nederlands naar Kerkraads)

 

2019 Voor Danny Pouwels een vertaling gemaakt van het lied van Andreas Gabalier “Amoi seg ma uns wieder”.

2019 Eveneens voor Danny een tekst geschreven op de melodie van zijn nieuwe sjlajer voor 2019/2020 (muziek Mario Pouwels).

 

 

2013 Voor KVV 1936, Kirchröadsjer Vasteloavendsverain, ten behoeve van het 77-jarig jubileum 12 pop-classics voorzien van Kerkraadse teksten. John Miles, Queen, Abba, Beatles, Rolling Stones, Bee Gees, Peter Maffay, Marianne Rosenberg, Rówwen Hezze, Bläck Fööss, die Toten Hosen en Neil Diamond. Deze zijn gezongen door Jean Noël, Jack Vinders, Marjolein Heiltjes en Kirsten Dortants tijdens de Vetdonnesjdieg-zietsoeng en Jala-zietsoeng in de Rodahal Kerkrade, begeleid door het K.S.O en het orkest Friends-4-ever.

Daarnaast voor verschillende geledingen van d’r KVV coverteksten en originele teksten geschreven voor o.a. d’r Elveroad, die tijdens de Damezietsoenge gebracht werden en voor de Kingerkommissiejoeën eveneens tekstueel actief geweest.

 

 

Voor Vocalgroup Seven uit Kerkrade (onder leiding van Paul Voncken) heb ik enkele franse chansons mogen voorzien van Kerkraadse tekst. “Le Printemps”, “Pour un flirt avec toi”, “La ballade des gens heureux” en meer. Deze nummers hebben zij vervolgens gebracht tijdens het Vasteloavendskonzeët van d’r KVV1936 in de Rodahal enkele jaren geleden.

 

Loes de Jong, Heidi Brauers, Patrick de Groot en Rainier Vrouenraets vormen samen het kwartet dat onder de naam “De Herberg Sessies” voorstellingen in kleine settings speelt. Voor de eerste show “Naakt” en de huidige show “Leef” heb ik liedjes van o.a. Toon Hermans (Lente me), BlØf met Counting Crows (Holiday in Spain) en Robbie Williams (Things) mogen voorzien van dialect én Nederlandse tekst.

 

Voor Nouveau Visage o.l.v. Kirsten Dortants en voorzitter Toon Peerboom heb ik de afgelopen jaren ook regelmatig teksten mogen verzorgen. Hun jubileumslied op de klanken van “Seasons of love” of “Amazing grace” als slaapliedje voor hun kerstshow van 2018.

 

 

Gedichten voor rouwprentjes behoren ook tot de mogelijkheden. Altijd in overleg met de nabestaanden probeer ik een gedicht te maken waarin de overledene te herkennen is en waarbij de familie troost kan vinden in enkele woorden. Ik heb dit mogen doen voor o.a. de familie Stoffelen-Bock en schildersbedrijf Minten uit Kerkrade

 

 

Voor de gelegenheidsformatie “Bajaasj” met o.a. Wiel Hamers heb ik enkele classics van dialecttekst mogen voorzien: Frank Sinatra’s “My way”, Udo Jürgens “Griechischer Wein”, Reinhard Mey “Über den Wolken” en “Give a litte bit” van Supertramp. De liedjes zijn gezongen tijdens d’r Wauwel-oavend van dialectvereniging D’r Wauwel, Kerkrade-West. Daarnaast trad deze groep ook op tijdens “Kirchroa jeet plat” in de tuin van d’r Schönefeld bij Tjeu en Puk, boekhandel De Leeskunst.