Mie dörp

Wim Sonneveld bracht in 1970 het liedje “Het dorp” uit. Met tekst van Friso Wiegersma en een arrangement van Bert Paige was het een Nederlandse cover van “La montagne” van Jean Ferrat. En ik heb daar mijn eigen dialect-versie van gemaakt. Hierbij heb ik o.a. dankbaar gebruik gemaakt van de topografische kaart die aan de vorige “Dieksiejoneer” was toegevoegd. Hier staan namelijk nagenoeg alle bekende en minder bekende plekken binnen Kerkrade op, maar dan wel geschreven in het dialect. Daar moest ik gewoon iets mee doen. Tel daarbij op datgene wat ik zelf als kind heb meegemaakt, de plekken binnen Kerkrade waar ik gespeeld heb en mensen die ik ontmoet heb zoals ’t Kroeze Net waar ik op de markt de trapjes op ging en rechts naar binnen voor snoep (links kreeg men de sigaretten), dan komen wel wat herinneringen bovendrijven. En dat allemaal samen is “Mie dörp” geworden. Veel plezier er mee

Koeplet 1

Iech wees nog jód wie ’t vruier woar
Als klinge jong va tswelf joar
De Vrauwezief, d’r Sjwatse wèg
En ’t jesjef van ‘t Kroeze Net
Nit al tse jroeës mar ’t hauw waal jet
En kaffieë drinke oes d’r blèch
D’r Bril, ’t Sjtief, De Sjelenswei
’t Hieltje boave óppen Hei
Vier jonge sjpieële an d’r Weier
De Kloes, d’r Laaf, de Kip, de Klink
Doa woar me nog ins richtieg kink
Is dat noen al zoeë lang jeleie

Refreng

Al dat zitst deep in mieng jedanke
Zoeë woar mieng sjtad, mie Kirchroa
Iech woar e kink en wós nit besser
Dan dat dat ummer bloof besjtoa

Koeplet 2

De sjwatse moel, be-amte-vleesj
D’r Vadder, Zoon en Hillieje jees
Pastoer jong vuuróp in de brónk
Ing wieëtsjaf loog óp jidd’re ek
Je-ensjeld woeët ziech in d’r drek
Óp knaokedaag doa jong ´t rónk
D´r pap de koel, de mam ´t hoes
En zivve kinger vloge oes
Ós kleier vaal en bauw versjlèse
´t Hoes jebouwd óp auwe leem
Woar miech ejaal, dat woar mie heem
Wie zou me dat kanne verjèse

Koeplet 3

D´r Bukkebeusj, de Kloeësterjaas
En klietsje dong me in ´t jraas
D´r Kaffeberg dat woar ós welt
D´r Ronge Pool, Bejienewei
Hoeët vuur ós allenäu d´rbij
Doa hant vier mennieg kier jeheld
Ós tsiet, ós tsiet die is jedoa
Iech veul ´t leëve wieër joa
Hof dat mieng kinger dat bejriefe
Iech zien ze sjpieële in mieng sjtad
Die ós zoeë vöal jejoave hat
En ummer in mie hats zal blieve

Refreng 2

Al dat blieft deep in mieng jedanke
Dat is mieng sjtad, mie Kirchroa
Iech woar e kink en koeët nit wisse
Dat dat oeëts ins vuurbij zouw joa

Reactie (6)

 • Wiel| 15 oktober 2019

  Vaak met de Kling gezongen, danke Maurice.

 • Aggie Schaeps| 19 oktober 2019

  Geweldig…..Is hier geen cd van ?

  • Maurice Hinzen| 21 oktober 2019

   Hey Aggie, nee hier is geen cd van. Misschien komt dat nog wel een keer. In de tussentijd plaats ik filmpjes van liedjes waarin mijn teksten al gezongen zijn.

   De jrus wa….

 • Bianca| 19 oktober 2019

  Sjun, wie ummer…!

 • Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *