Dat iech diech mis

 

Singer/songwriter Maaike Ouboter zong in 2013 haar liedje “Dat ik je mis”, een nummer over verliezen maar ook over zaken met je meedragen van mensen die er niet meer zijn. Voor mijn gevoel is dit nummer zo ontzettend groots, juist omdat het heel klein gehouden is. In het Kerkraads heb ik hier “Dat iech diech mis” van gemaakt en geprobeerd het net zo klein te laten zijn als het origineel van Maaike Ouboter:

Dat iech diech mis

Doa bis te, doa jees te
Wat iech veul, versjtees te
Iech zien diech, iech krien diech
Nit oes mieng jedanke
Doe duits miech, benuits miech
Doe jruits en doe vräuts miech
Tsouw diech, kóm klauw miech
Iech kiek, zien jenauw diech
Doe oams en doe leëfs miech
Iech puutsj en beleëf diech
Iech mis diech, iech wis diech
In alles tse vinge
Ing naat van tsekonde
Beleëf iech de monde
Alling mit mieng vroage
Die jee antwoad hant

Wie-ts te kieks, wie-ts te laats
Mit miech moels, wie-ts te sjmaats
Wie dieng sjtem in miech klinkt
Wie ‘ne engel deë zingt
Uvver dreume beleëve
Um leefde tse jeëve
Doe jees doa en sjtees doa
En iech, iech kiek diech noa
Iech mis diech, iech mis diech
Iech zuk en doe vings miech
Iech wil diech, woa bisse
iech kan diech nit misse
Um bij miech tse blieve
In die duuster nate
Um nit mieë tse wade
Óp diech

Los miech joa
Iech mós noen alling
En haod miech vas went ’t nuedieg is
I jedanke en iech zuk diech
In alles um miech hin
Óch al dink iech döks
Dat ’t noen besser is
Kan iech nieks draa doeë
Wen iech diech zoeë mis

Oh jedanke, bedanke
iech blief noa diech jranke
Voet noa ing anger plaatsj
Mar iech huer diech
Umerm diech, verwerm diech
Iech zien en iech veul diech
Zoeë lang kót jeleie
Tsezame tsevreie

Doe tseechs miech, versjtees miech
Doe liers en bekiers miech
Iech zien vól jeluk
Diech in miech döks tseruk
Mie laache, mieng troane
Iech kan nit mieë oane
Iech han sjpiets van alles
Kóm help en bevrijd miech
En los miech joa
Iech kan ‘t alling
En haod miech vas went ’t nuedieg is
I jedanke en iech zuk diech
In alles um miech hin
Óch al dink iech döks
Dat ’t noen besser is
Kan iech nieks draa doeë
Wen iech diech zoeë mis

Iech zien diech, iech veul diech
iech mis en iech weul diech
Nog ing kier bij miech han
Mar in mie hats sjlieëfs te

Reactie (2)

  • h| 2 augustus 2019

    In 1 woord Geweldig.
    Raakte mij intens!

  • Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *