Woordoord

Da bis te plat wa......

Wat jeet allemoal

... wat nit wa....

Weë bin iech

Darf iech miech effe vuursjtelle.

Wat kost ezoeë jet....

...en wat krien iech doavuur....

Wat sjpilt....

Has te nog wöad...

Ins kieke wat allemoal sjpilt wa....

Vöal sjieke zaachens darve doeë en 't kunt nog mieë...

Wat leuft.......

Daat iech 't miech nit (dan dinkt 't ziech waal inne angere).

“Wöad klietsje” is veëdieg!

Wilt uur wisse wat me kriet went me bilder van d’r Pascal Nelis en wöad va miech bij-ee duit? Dan kriet me “Wöad klietsje”. Inne bundel mit jediechte in ’t Kirchröadsj plat die entsjtange zunt durch de bilder van d’r Pascal.
 
Zukt uur nog jet sjuns vuur de Wainachte vuur tse versjenke, vuur ónger d’r boom, vuur uuch zelver (of vuur bedriever jet vuur bij ’t krispakket), dan kant uur vanaaf noen besjtelle. Vuur € 18,95 kriet uur 47 jediechte uvver ’t leëve, uvver Kirchroa, uvver jeveul, uvver miensje wie doe en iech.
 
Besjtelle kant uur durch miech of d’r Pascal inne besjeed tse sjikke, dan weëd dat vuur jerejeld en losse vier jet wisse zoeë flot wie de bucher binne zunt. En d’r erlues van de bucher jeet noa de Kingervallei i Houthem, ’t Ronald McDonald Hoes den die kanne dat ummer jans jód broeche!
 
Vier wunsje óngertusje janse sjun fesdaag, blieft allemoale jezónk en óp de sjtekke en let e bis-je óp ee wa.

100 Joar Excelsior

Volgend jaar, 2022, bestaat toneelvereniging Excelsior 100 jaar! De vereniging, met als thuisbasis “De Buun” in Rolduc, laat dit natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. Aan dit project werken verschillende schrijvers mee en ik heb het geluk om daar ook deel van uit te maken. Zonder te vertellen wat er precies gaat gebeuren mag ik wel kwijt dat ik met veel plezier aan dit project heb mogen werken. Wat dat precies is, dat zult u nog vroeg genoeg via de site van Excelsior of via hun Facebook-pagina ervaren. Hou in ieder geval maar eens november 2022 vrij…..

 

Een hattrick voor Nouveau Visage

Showkoor Nouveau Visage is al jaren een begrip. Niet alleen bij ons in ’t Sjunste óp de welt maar ook ver daar buiten en dat mag ook wel. Een energiek koor met heel veel geweldige initiatieven, fantastische shows en absoluut hoogstaande zangkwaliteiten. Voor dit koor heb ik al eerder teksten mogen schrijven en ook voor komend jaar werd ik benaderd. Voor het  in 2022 te houden Vasteloavendskonzeët van d’r K.V.V. 1936 heb ik drie liedjes mogen voorzien van Kerkraadse teksten. Welke liedjes dat dit zijn en wat voor teksten daar bij horen, dat mag ik hier nog niet vertellen. Ga lekker zelf luisteren volgend jaar 17 februari, leg uw oor te luister en geniet van wat onze stad allemaal te bieden heeft.

 

Sjienhillieje Ieshillieje

Eindelijk mag het weer, spelen in een theater, publiek, muziek, licht, geluid en de daarbij horende emotie! Op 8 oktober aanstaande gaat het jubileumstuk van  het Volkstoneel Kerkrade in première in de Hub te Kerkrade (in de Wienjraat wa). Haye van der Heyden schreef het origineel met als titel “Gebroken ijs” en ik mocht dit voorzien van de Kerkraadse vertaling en bewerking. Via de site van het Parkstad Limburg Theater kunt u nog kaarten krijgen. ALvast veel plezier met uw voorstelling en toi toi toi aan de spelersgroep.

Jenauw! Radauw!

Ook dit jaar mag ik tekenen voor de tekst van de sjlajer van de Kerkraadse formatie Radauw! Daarnaast zullen de heren hun repertoire verder gaan uitbouwen en een cover aan hun arsenaal toevoegen. Over beide liedjes kan en mag ik nog niets verklappen maar het zijn beide onvervalste Radauw-nómmere. De nieuw carnavals-sjlajer zal te horen zijn op vrijdag 19 november tijdens de Sjlajerparade 2021. Dit zal gehouden worden in ’t Patronaat te Bleijerheide.

Kunt me uvver d’r hónk….

Op zaterdagavond 31 oktober aanstaande gaat het stuk “‘Kumpt me uëver d’r hònk, da kumpt me uëver d’r sjtats’” van het Streektheater Heerlen in premiere. Dat zal gebeuren in het theater te Kerkrade.

Hans Stelsmann

Het stuk werd geschreven door de heer Hans Stelsmann in 1982 met als titel “Kunt me uvver d’r hónk, da kunt me uvver d’r sjtats”. Mij werd gevraagd om het orginele stuk te vertalen van het Kerkraads dialect naar het Nederlands omdat de samenstelling van de Streektheater-spelersgroep qua dialecten zeer divers is.

Met de Nederlandse versie kunnen de acteurs Arno Deckers, Wiel Dederen, Beppie Hocks, Dwayne Horbach, Fiorenza Ruijters en Esther Wetzels onde regie van Tim Gladdines hun beste beentje in hun eigen vertrouwde dialect voorzetten.

WIlt u meer weten over de voorstelling en de verschillende speel-data in Kerkrade en Heerlen, klik eenvoudigweg op het logo van het Streektheater Heerlen. De rest wijst zich dan vanzelf.

Effe vuursjtelle: Radauw

Max Charlier, Jorn Ballas, Jordy Pöttgens, Tim Plummen en Chris Frauenrath zijn de 5 mannen achter de nieuwe Kerkraadse Sjlajer-groep Radauw. Het idee om samen een zanggroep te vormen, leefde al langer maar dit jaar gaat het dan ook echt gebeuren. De vuurdoop en de algemene wereld-première zal Radauw beleven op 13 november aanstaande tijdens de jaarlijkse Sjlajerparade. Die zal dit jaar gehouden worden in ’t Patronaat te Bleijerheide.

Voor de muziek hebben de heren contact gezocht met Danny en Mario Pouwels. In hun studio zal de eerste Radauw-Sjlajer ontstaan. Ik had de eer om de tekst te mogen maken. De tekst is gebaseerd op een bepaald carnavalsgevoel dat iedereen zeer zeker heeft meegemaakt en hopelijk zal herkennen. Meer mag ik hier nu nog niet over kwijt. Dat laat ik mooi aan de mannen van Radauw over.

Het was voor mij in ieder geval een groot plezier en een hele eer om hun allereerste Sjlajer-tekst te mogen schrijven.

Durch mieng oge

Vandaag bekend gemaakt: binnenkort verschijnt via uitgeverij TIC de gedichtenbundel “Durch mieng oge” van Marloes-Lammers Hoekstra. Dit is de eerste bundel van Marloes vol met Kerkraadse gedichten en foto’s. Daarbij is elk gedicht voorzien van een Nederlandse vertaling die ik heb mogen verzorgen. Als boek nummer 84 van de Lilili, Limburgs Literaire Lies, zal dit binnenkort te verkrijgen zijn voor € 12,50 via Marlies en via TIC en andere kanalen. Zodra deze bekend zijn, laat ik het u weten.

Effe bijkalle…..

De twee schrijfprojecten voor het Streektheater Heerlen en voor Marloes Lammers zijn klaar. Voor Marloes mocht ik 57 dialect-gedichten vertalen naar het Nederlands voor haar allereerste gedichtenbundel. Dat was een behoorlijke kluif maar geweldig om te mogen doen. Haar bundel wordt uitgebracht via uitgeverij TIC. Momenteel wordt er gewerkt aan de verdere opmaak. Wanneer de bundel gepresenteerd gaat worden, weet ik niet maar ik kan wel vertellen dat het een aanrader is. 57 Gedichten over het leven, de liefde, herinneringen, Kerkrade en Rolduc. Veel mensen zullen zich in haar woorden herkennen. En voor de mensen die ons prachtig dialect niet meester zijn, zijn er dezelfde gedichten in het Nederlands.

Voor het Streektheater Heerlen mocht ik een Kerkraads stuk vertalen naar het Nederlands zodat alle spelers hun rol in hun eigen dialect kunnen brengen. De bedoeling is dat dit stuk als najaarsproductie gebracht gaat worden maar dat zal natuurlijk afhankelijk zijn van de huidige situatie. Wat de titel en de inhoud betreft, daar kan ik nu nog niets over zeggen. Dat zal ik doen zodra het Streektheater zelf met de info via hun site en Facebook-pagina naar buiten komt.

 

Welkom Streektheater!

Voor het Streektheater Heerlen mag ik dit jaar met veel plezier aan de slag met de vertaling van hun najaarsproductie. Deze vertaling zal anders zijn dan wat ik tot nu toe heb mogen doen. Deze wordt namelijk vanuit het dialect naar het Nederlands vertaald. Binnen de spelersgroep van het Streektheater zijn nogal wat dialecten te vinden waardoor zij beter uit de voeten kunnen met een Nederlandse tekst. Meer info volgt nog maar ik ben blij dat ik ook voor deze groep de vertaling mag maken.